Poljanska 6, p.p. 2031 1000 Ljubljana

Dodatek za veliko družino za leto 2022

V sredo, 13. 4. 2022, bo izplačan dodatek za veliko družino. Dodatek za družino s tremi otroki znaša 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki 515,60 evra. Izplača se v enkratnem znesku, so zapisali na ministrstvu za delo.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji. V letu 2021 je bilo za dodatek za veliko družino namenjenih 13,7 milijona evrov za 33.243 družin.

Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse, ki so v letu 2021 vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino center za socialno delo odloči o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ni treba vlagati posebne vloge. V letu 2022 bo izplačilo dodatka za veliko družino 13. 4. 2022.

Vir: https://www.gov.si/novice/2022-03-07-dodatek-za-veliko-druzino-za-leto-2022/