Poljanska 6, p.p. 2031 1000 Ljubljana

Kdo smo

Uprava in nadzorni svet

Marca 2019 je bil potrjen prenovljen Akt o ustanovitvi in Statut Aninega sklada. Tako je Izvršilni odbor KORUS-a 15. aprila 2019 v upravo imenoval 5 članov, ki so na ustanovni seji 30. aprila sprejeli mandat za štiri leta z naslednjimi funkcijami:

  • predsednik uprave: p. Milan Kos OFMConv
  • podpredsednik: Alen Salihović
  • tajnica in blagajničarka: s. Hermina Nemšak FBS
  • članici: Nadja Mehle in s. Simona Komar HMP

Uprava se je sestala še junija in oktobra 2019.
Junija smo se srečali tudi s člani nadzornega sveta, v katerega so bili prav tako aprila za štiri leta imenovani:

  • predsednik: br. Primož Kovač
  • članici: s. Marta Rauh HKL in Jelka Pegam

Program ustanove vse leto sledi osnovnemu poslanstvu:

  • prednostna pomoč staršem, ki bi si želeli več otrok pa so v kakršnikoli stiski
  • pospeševanje pozitivnega odnosa do zdravega družinskega življenja
  • konkretna finančna pomoč, redna ali občasna

Naše poslanstvo

Podpora številčnim družinam
Kaj delamo
Kaj delamo

Namen in poslanstvo Aninega sklada sta usmerjena v posredovanje materialne in duhovne pomoči ter v osebno spremljanje večjih družin. Dejavnost...

Zanima me
Rad bi pomagal
Rad bi pomagal

Kot nevladna in neprofitna ustanova Anin sklad nima zagotovljenih rednih virov prihodkov. Lahko pa si ti eden izmed tistih, ki nas podpira. Kako...

Zanima me
Ustanovitelj Aninega sklada
Ustanovitelj Aninega sklada

Ustanovitelj Aninega sklada je Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS), ki združuje vse redovnice in redovnike ter članice in člane družb...

Zanima me
img

Telefonske številke

dežurne ure: 059 035 530
mobilni: 040 770 222

Lokacija

Poljanska 6
1000 Ljubljana

E-pošta

anin.sklad@rkc.si
prispevki za splet: web@anin-sklad.si