Poljanska 6, p.p. 2031 1000 Ljubljana

Vloga za vključitev v Ustanovo Anin sklad

V kolikor se vaša družina želi vključiti v veliko družino ustanove Anin sklad in odslej naprej dobivati vso pošto, s katero boste seznanjeni z vsemi možnostmi, ki jih imajo naše družine kot so razna srečanja, duhovne vaje in tudi romanja vas vabimo, da se nam pridružite.

Vsaka družina nam ob vključitvi posreduje nekaj podatkov in nam poleg vloge pošlje:

– fotokopijo vaše družinske knjižice – verjamemo, da jo imate. Tam so vsi podatki o starših in otrocih, kar nam zelo koristi;

– vaše kontaktne podatke: naslov, telefon, e-naslov;

– in še kratko predstavitev vaše družine (služba, študij otrok itd.).

V kolikor bi morda vaša družina potrebovala tudi materialno pomoč, nam posredujte še:

– fotokopijo zadnje odločbe o otroških dodatkih;

– mnenje župnika glede položaja vaše družine.

Na podlagi poslanih podatkov bo uprava presodila, če je vaša prošnja v skladu s statutom in pravilnikom o dodeljevanju pomoči. S podpisom izjavljava, da želiva postati člana Ustanove Anin Sklad. Ustanovi dovoljujeva zbiranje, obdelavo in uporabo najinih osebnih podatkov za potrebe delovanja ustanove, pri čemer je dolžna ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujeva tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnost ustanove in vsebuje najine posnetke.

Prošnjo s podpisi pošljite na naslov Ustanova Anin Sklad, Poljanska cesta 6, P. P. 2031, 1000 Ljubljana ali pa skenirano na anin.sklad@rkc.si