Poljanska 6, p.p. 2031 1000 Ljubljana

Hvala Vincencijeva pot za nenehno podporo

Tudi v teh izrednih razmerah se uprava AS trudi ostati povezana z družinami, jim priskočiti na pomoč, se z njimi povezati v molitvi in tudi kakšnem klepetu po telefonu. Ustanova Anin sklad nadaljuje z aktivnostmi, ki so že utečene, vendar nam spomladanskega srečanje družin ter srečanja okrog praznika sv. Ane, zavetnice ustanove, zaradi korona virusa ni bilo mogoče izpeljati.
Smo pa bili aktivni na tedenskih počitnicah v Kančevcih. Udeležilo se ga je 14 družin z okrog 60 otroki. Tudi družinskega oratorija v Veržeju so se udeležile 4 družine z 24 otroki. Družine zelo cenijo prisotnost redovnic in redovnikov. Skupna srečanja jim veliko pomenijo. Nekateri posamezniki so celo izrazili, da jim je bolj kot finančna pomoč, dobrodošlo to, da se lahko udeležijo srečanj, ali duhovnih vaj, kjer se pogovorijo predvsem o težavah s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.

Na seznamu je 49 družin, ki redno prejemajo pomoč, ter več kot 100 družin, ki so članice Ustanove Anin sklad. S temi družinami želimo vstopiti vsaj pismeno ali po telefonu v stik.

Predvsem se zahvaljujemo za številne dobrotnice in dobrotnike, ki še vedno zvesto podpirate družine Aninega sklada. Oktobra lani smo začeli z obiskovanjem teh družin. Obiskali smo okrog 30 družin, vendar nam je korona virus z nadaljevanjem obiskov preprečil.

Prejeta sredstva so se v tem času skoraj podvojila. Čeprav se število rednih donatorjev ni povečalo. Trenutno je okrog 300 donatorjev podpornikov, ki pa darujejo vsak po svojih močeh: mesečno, dvomesečno, trimesečno ali pa samo letno. Tudi vsota je zelo različna. Tem podpornikom redno pošiljamo položnice, ki so jim dodana pisma spodbude.

Februarja smo izdali Bilten ustanove Anin sklad za leto 2020. Sedaj že razmišljamo, da bo nova številka biltena zagledala luč sveta februarja 2021. Družine vključene v Anin sklad sodelujejo na naših srečanjih in pomagajo pri organizaciji dogodkov. Vesela sem, da tudi bralci revije Vincencijeva pot radi prebirate naš bilten in prepričana sem, da je tudi obratno, saj se družine Aninega sklada prav tako veselijo revije Vincencijeva pot. Res Bogu hvala za vašo odprtost, da se tako med seboj povezujemo.

Tudi bralci revije Vincencijeva pot ste povabljeni, da v svoji okolici odkrivate družine, ki bi se lahko pridružile ustanovi Anin sklad in po potrebi dobile tudi pomoč. Uprava si je zastavila cilje, ki pa jih bo zmogla uresničiti le takrat, če se bomo zavedali, da združene moči zmorejo več. Le če bomo sodelovali z družinami, dobrotniki in redovnimi ustanovami ter vsemi ljudmi dobre volje bo Ustanova rodovitna.

Imejmo odprte oči in srce za družine okoli sebe, ki bi morda v veliki družini Aninega sklada našle možnost poglobiti svojo vero, pripadnost občestvu, rešitev iz stisk in bi se morda odločile še za enega otroka več. Torej nova priložnost, da damo košček sebe drugim.

s. Hermina Nemšak FBS, tajnica uprave