Poljanska 6, p.p. 2031 1000 Ljubljana

Trudili smo se, se trudimo in bomo z vami še naprej!

Marca 2019 je bil potrjen prenovljen Akt o ustanovitvi in Statut Aninega sklada. Tako je Izvršilni odbor KORUS-a 15. aprila 2019 v upravo imenoval 5 članov, ki so na ustanovni seji 30. aprila sprejeli mandat za štiri leta z naslednjimi funkcijami: p. Milan Kos OFMConv predsednik uprave, Alen Salihović podpredsednik, s. Hermina Nemšak FBS tajnica in blagajničarka ter članici Nadja Mehle in s. Simona Komar HMP. Uprava se je sestala še junija in oktobra 2019. Junija smo se srečali tudi z člani nadzornega sveta, v katerega so bili prav tako aprila za štiri leta imenovani: br. Primož Kovač predsednik ter članici s. Marta Rauh HKL in Jelka Pegam.

Program ustanove vse leto sledi osnovnemu poslanstvu:

  • prednostna pomoč staršem, ki bi si želeli več otrok pa so v kakršnikoli stiski
  • pospeševanje pozitivnega odnosa do zdravega družinskega življenja
  • konkretna finančna pomoč, redna ali občasna

V letu 2019 je ustanova Anin sklad nadaljevala z aktivnostmi, ki so že utečene: pomladansko srečanje je bilo 4. maja v Šentjakobu, kjer se je kljub dežju udeležilo lepo število družin z otroki. Tedenskih počitnic v Kančevcih se je udeležilo 18 družin z okrog 80 otroki ter v Veržeju družinskega oratorija 6 družin z 30 otroki. Tudi srečanja v Dolenjskih toplicah, kljub slabemu vremenu, se je udeležilo okrog 180 oseb. Vsem redovnicam in redovnikom ter animatorjem se zahvaljujem za sodelovanje na pripravi in izvedbi teh dogodkov. Družine zelo cenijo našo prisotnost.

Skupna srečanja jim veliko pomenijo. Nekateri posamezniki so celo izrazili, da jim je bolj kot finančna pomoč, dobrodošlo to, da se lahko udeležijo srečanj, ali duhovnih vaj, kjer se pogovorijo predvsem o težavah s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju.

Na seznamu je 44 družin, ki redno prejemajo pomoč, ter več kot 100 družin, ki so članice Ustanove Anin sklad. S temi družinami želimo vstopiti vsaj pismeno ali po telefonu v stik.
Oktobra pa smo začeli z obiskovanjem teh družin, kjer smo povabili redovnike in redovnice, da se nam pri tem pridružijo.

Splošne ugotovitve:
Vsem dobrotnikom se iskreno zahvaljujemo, kajti vsak darujejo vsak po svojih močeh: mesečno, dvomesečno, trimesečno ali pa samo letno. Tudi vsota je zelo različna. Tem podpornikom redno pošiljamo položnice, ki so jim dodana pisma spodbude.

Maja 2019 smo ponovno izdali Bilten ustanove Anin sklad za leto 2019, v letu 2018 ga ni bilo mogoče izdati. Sedaj pa se veselimo, da je za leto 2020 že februarja zagledal luč sveta. Hvaležni smo družinam, ki so vključene v Anin sklad, da sodelujejo na naših srečanjih in pomagajo pri organizaciji dogodkov. Iskrena hvala tudi vsem redovnim skupnostim in posameznikom, ki se med letom na kakršen koli način spomnijo na Anin sklad. Prav vse pa prosim, da delovanje sklada rodovitno podprete tako z molitvijo, aktivnostmi s pridobivanjem novih dobrotnikov in seveda tudi finančno. Nujno se nam zdi, da bi družine obiskali. Seveda tega ne zmorejo člani uprave sami zato se je oblikovala skupina redovnikov in redovnic, ki so pripravljeni obiskati vsak nekaj družin. Prav vsi, prebirate te vrstice ste povabljeni, da v svoji okolici odkrivate družine, ki bi se lahko pridružile ustanovi Anin sklad in po potrebi dobile tudi pomoč.

s. Hermina Nemšak FBS