Poljanska 6, p.p. 2031 1000 Ljubljana

Na obisku

V začetku delovanja Aninega sklada je vsako družino vsaj enkrat obiskala gospa Marija Šterbenc. Družin je bilo iz leta v leto več, časa manj, in tako so obiski skoraj popolnoma usahnili. Želja in tudi potreba po takšnem srečanju pa je ostala. Ker je ustanoviteljica Aninega sklada Konferenca redovnih ustanov Slovenije, smo v novi upravi prišli na idejo, da poleg članov uprave v obiskovanje družin vključimo redovnice in redovnike, ki bi želeli pri tem sodelovati. Tako že nekaj časa potekajo obiski po družinah. Odzivi so lepi in pozitivni tako s strani družin, kot tistih, ki pridejo na obisk. Oseben stik z družino v njenem domačem okolju je sproščen. V pogovoru se spozna, kako v družini živijo, kaj jih veseli in s kakšnimi težavami se srečujejo. Dragocena je informacija, kaj jim pomeni sodelovanje z Aninim skladom in kaj od tega sodelovanja pričakujejo v bodoče.

Ti obiski na nek način usmerjajo delovanje Aninega sklada in povezujejo med seboj družine ter redovne skupnosti. Saj lažje molimo drug za drugega, če imamo v mislih konkretne osebe.

Nadja Mehle