Poljanska 6, p.p. 2031 1000 Ljubljana

Ustanovitelj Aninega sklada

Ustanovitelj Aninega sklada je Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS), ki združuje vse redovnice in redovnike ter članice in člane družb apostolskega življenja Slovenije.

Leta 1998 je KORUS na pobudi hčera krščanske ljubezni-usmiljenk ustanovil Anin sklad za pomoč družinam.