Domov

Voščila Aninemu skladu ob 15. rojstnem dnevu

anin sklad razno 00041Anin sklad je ob svojem 15. rojstnem dnevu dobil mnoge čestite. Hvala vsem in vsakemu posebej.

 

Drobno gorčično seme se je v 15 letih delovanja razraslo v globino, širino in višino. Pomladna in poletna srečanja so polna sproščenega družinskega veselja, utrjevanja medsebojne povezanosti, tako med seboj kot z različnimi kvalitetnimi gosti in gostitelji.

Družina, osnovna celica naše družbe, želim ti, bodi pogumna in zdrava – saj gre za življenje.

Vsem odgovornim pri Aninem skladu, hvala za vsa dosedanja prizadevanja. Naj vas spremlja ustvarjalnost in stalna svežina. Z budnim očesom in dobrohotnim srcem objemajte te ranljive celice naše ranjene družbe. Da bi bil ta temelj še trdnejši, bi k še večjemu razcvetu in blagoslovu AS bila dobrodošla vmesna srečanja za starše in otroke.

s. Bernarda Trček HKL

 

V Slovenski provinci Šolskih sester de Notre Dame delo AS spremljamo od začetka, od njegove ustanovitve. Z vsemi, ki prejemajo dobrohotno pomoč nas vseh, ki želimo dobro slovenski družini, se veselimo prehojene poti. Čeprav ne poznamo čisto vsega, kar je bilo na tej poti, čutimo Božji blagoslov za vsak dar, dan v ta namen in potem podarjen naprej. Naj bo tako tudi vnaprej, čeprav postaja pot AS težja. Vendar: dokler moremo, delajmo dobro! To je klic nam vsem.

Posebnega blagoslova, pomoči in pogumnega vztrajanja pa posebej želimo vsem, ki se čisto od blizu vsak dan srečujete s stiskami in jih po drugi strani skušate lajšati.                                                                                     

Šolske sestre de Notre Dame

 

Iskrene čestitke za prehojeno pot, ki ni bila lahka, hkrati pa zelo vzpodbudna, za vse udeležence in širšo okolico. V kriznih časih je poslanstvo Sklada še pomembnejše, solidarnost pridobiva na vrednosti, prinaša zadovoljstvo, ki ga materialne dobrine ne morejo dati. Ne pozabimo, "svet stoji na mladih" bolj se bodo slednji izobrazili, večje blaginje bomo deležni kot narod, zato, še več uspehov v prihodnosti.

France Arhar

 

anin sklad razno 00018Iskreno Vam čestitam k prvim petnajstim letom delovanja sklada, ki se je od samega začetka postavil na stran življenja. S podporo družinam prepričljivo opravlja temeljno duhovno, socialno, družbeno in s tem nacionalno poslanstvo. V času krize, ki prinaša stisko večjemu številu družin, je nadaljnje uspešno delo in krepitev sklada še toliko bolj pomembno. Skladu želim, da bi v prihodnje še bolj nagovoril tiste, ki imajo več in lahko pomagajo tistim, ki so pomoči potrebni. Nismo priča  samo gospodarski in politični krizi, že dolgo doživljamo krizo odnosa do družine. Med ključnimi nalogami slovenske obnove je tudi bolj naklonjen odnos do družine. Prepričan sem, da je Anin  sklad na pravi poti, vem da hoče in zmore več in mu želim, da v tem v dobro družin tudi uspe.

Evropski poslanec Lojze Peterle

 

V težki situaciji v kateri smo se znašli bi želela, da družine z večjim številom otrok ne obupajo in, da bi bilo čim več podpornikov, ki bi na kakršen koli način še lahko pomagali preživeti tem pogumnim družinam! Tem družinam so otroci bogastvo in tega bogastva žal manjka našemu narodu! Vsa zahvala gre ustanoviteljem Aninega sklada, ki so znali in še znajo prisluhniti in se odločiti za tako humano dejanje.

Ivica Ambrož Kopač

 

Aninemu skladu čestitam za dosedanje uspešno opravljanje svojega poslanstva – pomoč večjim družinam. V prihodnje vam želim, da bi lahko čim več otrokom pomagali pri njihovem osebnem in duhovnem razvoju. Če bodo imeli možnost razviti svoje potenciale, se nam ni treba bati za njihovo prihodnost. In če bodo s temi potenciali prispevali k vsesplošnemu razvoju širše skupnosti, se nam ni treba bati za prihodnost naše družbe.

Anonimni dobrotnik

 

V Termah Krka si že od nekdaj prizadevamo pomagati uresničevati cilje, ki si jih zastavljajo različne humanitarne organizacije, društva, športniki in kulturni delavci. Živeti zdravo življenje je naše temeljno poslanstvo, ki ga uresničujemo z naravnimi zdravilnimi danostmi, vrhunskimi zdravstvenimi storitvami in prijetnem vzdušju, ki temelji na osebnem pristopu.

Pri nas je vsak gost dragocen in pomemben. Plemenito dejavnost Aninega sklada spremljamo že nekaj let – ko na jasi v bližini zdravilišča v Dolenjskih Toplicah gostimo poletna srečanja družin in z veseljem pomagamo pri njihovi pripravi. Ob 15-jubileju Aninega sklada izrekamo vsem, ki se trudijo za srečne in nasmejane družine, iskrene čestitke, Skladu in njegovim dejavnostim pa še veliko uspehov. Srečno!

Vesna Janković, Terme Dolenjske Toplice