^Na vrh
  
  
  
Get Adobe Flash player


Prijava

Rad bi pomagal

Kako izpolniti položnico:

IBAN: SI56 0430 2000 3334 262

Koda namena: CHAR
Namen: Pomoč družinam z več otroki
BIC banke prejemnika: KBMASI2X

Referenca: SI00 datum
Ime in naslov: Ustanova Anin sklad, Poljanska 6, Ljubljana

 

Domov

Besede nadškofa Hočevarja ob 15-letnici

Spoštovano evharistično občestvo

v obhajanju 15-letnice ustanovitve : bratje duhovniki, vodstvo in uprava sklada, dragi vsi sodelavci, draga vsa družina Aninega sklada!

Ko sem v teh dneh sam razmišljal o naši petnajstletni zgodovini, sem ugotavljal, kako lahko samo hvaležnost in zahvaljevanje odkriva pravi odnos, pravo razmerje do vsega. Šele ko se moje bitje iskreno zahvaljuje in tako razum odkriva velika Božja dela, odkrivam vso celovito stvarnost življenja in zgodovine. Kolikor globlja in iskrenejša je hvaležnost, toliko bolj se osvetlijo vse skrivnosti življenja. In kolikor močneje pojemo pesem hvaležnosti, toliko bolj se odkrivajo izviri neštetih milosti. Psalmist ne pravi brez izkušnje: "Velik je Gospod in nadvse hvale vreden, ne da se preiskati njegova veličina" (Ps 144,3).

 

Lepota, globina in moč vsakega praznovanja je prav v tem odkritju, da se ne da nikdar docela "preiskati Njegova veličina!" Da, kolikor bolj poveličuješ Njegovo veličino, toliko bolj osupneš in strmiš nad Njegovo brezbrežnostjo. Še zlasti evharistično slavje dobiva zato nepopisno moč strmenja, občudovanja in prave ekstaze; kar pomeni dar vznesenosti, izstopanja iz sebe.

Namreč šele tedaj, ko stojimo zunaj sebe v poveličevanju Drugega, ko smo torej dvignjeni nad meglo vsakdanjih in vsakodnevnih skrbi, izkušenj in dejavnosti, odkrijemo prave izvire življenja!

Tedaj odkrijemo, da nas ni rešil, kot smo slišali v 1. berilu, ne "poslanec" in ne "angel", temveč "Njegovo obličje". Čigavo je to obličje?

To je obličje Boga-človeka, to je obličje tistega, ki ga bomo občudovali v sveti božični noči. V trenutku, ko ga je deviška Mati povijala v plenice in polagala v jasli, so se odprla nebesa, rodila se je svetloba večnosti in zaslišala se je nepopisna simfonija harmonije nebes in zemlje, Boga in človeka, telesnega in duhovnega. Vse stvarstvo dobiva tako končno poosebljeno skladnost, harmonijo, najlepšo simfonijo Božjega in človeškega. Zato je on, ki je rojen, preprosto imenovan "Amen" in "Da" celotne zgodovine. Jezus Kristus je torej poosebljen Amen vse Božje ljubezni in poosebljen Da vsem Božjim načrtom, načrtom odrešenja.

2. Če nazareška Devica in Mati Marija še pred rojstvom tako zelo hiti k drugi materi v blagoslovljenem stanju, k Elizabeti - materi Janeza Krstnika,  potem tega ne dela zaradi sebe ali zaradi svoje slave, temveč da Božje obličje v Jezusu Kristusu približa obličju tistega, ki bi naj bil Njegov predhodnik, to je Janez Krstnik. In tako je obličje Božjega Sina v tabernaklju nazareške Device rešilo bremen izvirnega greha Janeza Krstnika. Obličje Jezusa Kristusa rešuje. In ne samo to! Bodoči prerok ni bil samo rešen bremen, temveč predvsem napolnjen z Duhom, prežet z novo poklicanostjo: postal bo prerok, postal bo tista vzdignjena roka človeške družine, ki bo v vseh zgodovinskih kipenjih pokazala Edinega, Edinorojenega, Alfa in Omega vsega, Odrešenika, Tistega, ki rešuje.

Tedaj sta v hipu obe materi napolnjeni s Svetim Duhom, obe materi pojeta, obe materi prerokujeta. Njuna siceršnja zunanja nepomembnost v ničemer ne preprečuje rojevanja notranje moči v svet, ne preprečuje duhovnega dogajanja v središču zgodovine, spreminjanja Stare zaveze v Novo, rojevanja Novega človeka, da, Boga Človeka in zato tudi zanesljivega prihajanja Božjega kraljestva.

Človeške razmere ne morejo onemogočati Božjega dela.

3. Anin sklad se pred 15 leti ni rodil zaradi našega človeškega načrtovanja ali iz nekakšne zmagoslavne želje, da bi nas bilo več. Ni bil tu pomemben ne "poslanec" in ne "angel". Anin sklad je delo Svetega Duha. Rodil se je iz gledanja Božjega obličja. Samo Božje obličje človeka rešuje sebičnosti, individualizma, neodgovornosti in želje po enostranskem uživanju. Božje obličje preprosto kliče po novih obličjih! Ljubezen rojeva ljubezen! Kakor je Bog samo iz čiste ljubezni ustvaril in še ustvarja svet, tako bo tudi vsaka človeška od Božjega obličja odrešena ljubezen ustvarjala nova obličja, nove svetove. In samo rojevanje iz ljubezni in za ljubezen omogoča človeku, da poje, da poveličuje, da slavi, da prerokuje. In še: samo ljubezen, ki daje življenje, človeka kliče na pot, ga spravi v notranje hitenje, ga usmerja k srečanju, k medsebojnemu obdarovanju in medsebojnemu služenju.

Družba brez notranjega rojevanja ostaja pasivna družba, družba brez petja in prerokovanja, družba brez zanosa in brez potrebe po medsebojnem služenju.

Namesto tega se rojeva zavist ter pohotnost posedovanja in sebičnega uživanja. V takem ozračju se nujno rojevajo prepiri in izsiljevanje, izkoriščanje in medsebojno poniževanje.

Ko se danes naša zahvalna pesem pridružuje Marijinemu poveličevanju, potem se zares veselimo, ker smemo odkrivati Njegovo obličje, ki nas rešuje. In prosimo, da bi bili vsi venomer zagledani v to Božje obličje in tako venomer na poti odrešenja, na poti prihodnosti.

Stanislav Hočevar

Ustanova Anin Sklad
Poljanska 6
P.P. 2031
1000 Ljubljana
Telefon: 0590 355 30
GSM: 040 770 222
anin.sklad@rkc.si

Dežurstvo v pisarni:
vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu od 13.00 do 15.30

Copyright © 2013. Anin sklad Rights Reserved.